การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561


หน้าที่ 2

ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool