ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-6 ประจำปีการศึกษา 2561
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool