บริจาคสิ่งของ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool