การแสดงวงดนตรี Panyasak Band เนื่องในกิจกรรมวันปิดภาคเรียนชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool