ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................

 • 19 ม.ค. 60 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • 16 ม.ค. 60 หยุดวันครู
 • 13 ม.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นประถมศึกษา
 • 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60 หยุดวันขึ้นปีใหม่

 • 23 ธ.ค. 59 กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นอนุบาล

 • 15-16 ธ.ค. 59 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2559

 • 22 พ.ย. 59 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

 • 14 พ.ย. 59 กิจกรรมวันลอยกระทง

 • 1 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 • ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

 • 6 - 27 ต.ค. 59 เปิดการเรียนการสอนซัมเมอร์

 • 1 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 • 30 ก.ย.-1 ต.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6)

 • 27-29 ก.ย. 59 สอบวัดผล ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 • 16 ก.ย. 59 Day Camp ค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)