ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 28 ก.พ. กิจกรรมอำลา อ.3 และ ป.6
 • 26-28 ก.พ. สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
 • 22 ก.พ. เลือกตั้งประธาน น.ร. และ การแสดงวง Panyasak Band ในกิจกรรมวันปิดภาคเรียน
 • 10 ก.พ. งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562
 • 25 ม.ค. แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1
 • 21 ม.ค. งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้
 • 17-18 ม.ค. ประขุมผู้ปกครอง อ.2 - อ.3
 • 11 ม.ค. กีฬาสีนักเรียนชั้นอนุบาลประจำปีการศึกษา 2562
 • โรงเรียนหยุดวันที่ 28 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 และเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 2 ม.ค. 2562
 • 24 ธ.ค. Christmas fest 2018 and Happy New Year 2019
 • 17-18 ธ.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 • 30 พ.ย. กิจกรรมกีฬาสีนักเรียนระดับชั้น ป.1-6
 • 22 พ.ย. กิจกรรมวันลอยกระทง
 • 8 พ.ย. อบรมเพศศึกษานักเรียนชั้น ป.5
 • 7 พ.ย. พิธีเปิด "ห้องวิทย์ KIDS สนุก" ประจำปีการศึกษา 2561
 • 1 พ.ย. เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561