ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 6 ต.ค. ทำบุญบริจาคสิ่งของ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
 • 28-29 ก.ย. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้น ป.5-6
 • 28 ก.ย. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้น ป.4
 • 25-27 ก.ย. สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 • 14 ก.ย. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้น ป.1-3
 • 1 ก.ย. กิจกรรมเปิดท้ายขายของ Yard Sale
 • 16 - 17 ส.ค. วันวิชาการครั้งที่ 17
 • 15 ส.ค. นักเรียนชั้น อ.3 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง
 • 14 ส.ค. นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง
 • 10 ส.ค. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 • 3 ส.ค. นักเรียนชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
 • 1-2 ส.ค. นักเรียนชั้น ป.1-2 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง
 • 26 ก.ค. แห่เทียนพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
 • 19-20 ก.ค. Open House นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3
 • 12-13 ก.ค. ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-6
 • 3 ก.ค. นักเรียนชั้น อ.2 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เด็ก (ทุ่งครุ)
 • 29 มิ.ย. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • 27 มิ.ย. กิจกรรมสุนัขตำรวจ
 • 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่
 • 25-26 มิ.ย. อบรมธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2561
 • 12-13 มิ.ย. วัดสายตาประกอบแว่น
 • 8 มิ.ย. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ป.1
 • 7 มิ.ย. ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 1
 • 21 มิ.ย. กิจกรรมไหว้ครู
 • 17 พ.ค. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561
 • 16 พ.ค. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561