ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................

 • 22 พ.ย. 59 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
 • 14 พ.ย. 59 กิจกรรมวันลอยกระทง

 • 1 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 • 6 - 27 ต.ค. 59 เปิดการเรียนการสอนซัมเมอร์

 • 1 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 • 30 ก.ย.-1 ต.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6)

 • 27-29 ก.ย. 59 สอบวัดผล ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 • 16 ก.ย. 59 Day Camp ค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

 • 26 ส.ค. 59 กิจกรรม Open House อนุบาลปีที่ 3

 • 25 ส.ค. 59 กิจกรรม Open House อนุบาลปีที่ 2

 • 18-19 ส.ค. 59 งานวิชาการ

 • 12 ส.ค. 59 โรงเรียนหยุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 • 11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ