ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 11 เม.ย. กิจกรรมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์
 • 28 ก.พ. กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้น ป.6
 • 15 ก.พ. กิจกรรมวันตรุษจีน
 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
 • 11 ก.พ. พิธีมอบวุฒิบัตรงานบัณฑิตน้อย
 • 3 ก.พ. สอบ o-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • 25 ม.ค.แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • 19 ม.ค. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
 • 18 ม.ค. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2
 • 12 ม.ค. 2561 กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล
 • 22 ธ.ค. Christmas Day Candy Land Show 2017
 • 1 ธ.ค. กิจกรรมกีฬาภายในนักเรียนระดับชั้นป.1-ป.6/2560
 • 3 พ.ย. 2560 กิจกรรมวันลอยกระทง อนุบาล 1- ป.3
 • 18-19 ต.ค. 2560 ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1- ป.6 ณ Siam Serpentarium
 • 17 ต.ค. 2560 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ณ สยามโอเชียนเวิลด์